ספיטפייר

כניסה למערכת הניהול

טעות לחשוב שמשגשגים באמצעות ההצלחה.
יותר מצויה הצלחה דרך כישלונות.
כללים, לימוד, עצה ודוגמא,
אף פעם לא לימדו כה טוב כמו הכישלון

~ סמואל סמיילס ~